Gặp lại

Gặp lại

Đã qua rồi những hư hao
Sao mình gặp lại vẫn bao rối bời
Nhìn nhau chẳng nói một lời
Mỗi người một góc chẳng dời bước đi
Nghe đâu có tiếng thầm thì 
Tiến thêm một bước, việc gì, chết ai?
Hôm nay anh có nghe đài
Cô thời tiết nói mưa dài suốt thôi!
Em thời tìm mắt tìm môi
Trong làn mưa cũ chung đôi lối về 
Tim mình chừng ấy sum sê
Nào hoa nào lá nào là tình yêu
Xa nhau xơ xác ít nhiều
Bao nhiêu việc khó quyết liều dấn thân
Chỉ mong quên bớt ân cần 
Quên người đã ở rất gần bên ta
Chỉ vì nông nổi
Rời 
Xa
Mà day mà dứt mà ra cớ này…