Cám ơn các kênh truyền thông đã ghi nhận đóng góp của mình trong thời gian qua trong hành trình lan toả tinh thần sống tích cực và nuôi dưỡng niềm hạnh phúc tự thân đến cộng đồng.