Đầu cuộc chia ly

“Em ơi đầu cuộc chia ly 
Dường như vẫn có điều gì rất vui?
Dừng thôi! Khao khát nửa vời
Dừng thôi! Mòn mỏi cả đời tìm nhau
Dừng thôi! Từng nhát gươm đao
Rách tươm ký ức cồn cào tâm can 
Dừng thôi! Tiếng khóc oán than
Của đôi chim nhạn hoang mang lối về 
Dừng thôi! Ngần ấy nhiêu khê
Dừng thôi! 
Nhung nhớ,
Nguyện thề,
Ái ân.
Tình yêu anh vẫn luôn cần
Cám ơn vì đã một lần vì nhau!
Em đi trước, anh theo sau
Bước qua giao lộ
Mau mau
Kẻo buồn!”