Đối thoại

đối thoại

– Em ơi, anh chán em rồi!
– Nhưng mà em vẫn thích ngồi bên anh!
– Em ơi, em chớ yêu anh!
– Yêu nhau là đủ, yêu anh làm gì?!

– Em ơi, có biết đôi khi
I make a wish, you stay ever?
Em hãy cứ là nàng thơ
Và khơi dậy những dại khờ trong anh!

– Anh ơi, em sẽ bên anh
Until the end of world
Should I?