Nợ trả vay

nợ trả vay

Đã lâu rồi mình không bỏ trốn
Khỏi cơn mê chật ních ồn ào
Chiếc folder dở dang bản thảo
Kể chuyện mình lên núi hái sao,
Đi chợ về nấu bữa cơm rau,
Lăn lông lốc trên đồi vàng nắng,
Đến bao giờ viết cho hoàn tất?
Những kế hoạch khiến mình chật vật
Đôi khi là món nợ trả – vay
Vay hình hài trả sức đôi tay
Vay con chữ trả bằng khối óc
Vay yêu thương trả bằng tử tế
Vay tim người trả cả thanh xuân
Lẽ nào làm cơn gió bất tuân
Cứ mặc sức tung hoành ngang dọc
Vay cuộc đời dấu chân son mộc
Trả bằng không cuối đoạn đường trần.